Tervetuloa käyttämään tapahtumanjärjestäjien materiaalivirtatyökalua!

Työkalun avulla voit kartoittaa tapahtuman materiaalien, energian ja veden käyttöä. Työkalu on jaettu neljään osa-alueeseen: energia, vesi, hankinnat ja liikkuminen. Vastaamalla kunkin osa-alueen kysymyksiin saat tietoa oman toimintasi ympäristötehokkuuden tasosta. Tulokset saat tallennettua yhteenveto-osassa. Työkalusta saat myös vinkkejä oman toimintasi tehostamiseen.

Työkalu on kehitetty osana REISKA: Resurssitehokkuuden parantamisella tehoja liiketoimintaan-projektia. Projektia koordinoi Lahden ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston tuella.

start-nuoli
Reiska-logo